Energimåler

Energimåler til varme. Nu er det kun nødvendigt med én type måler - Multical 403 kan alt fra flowsensorens placering i frem- eller returløb til energienhed, skæringsdatoer og meget mere konfigureres individuelt fra målerens fronttaster direkte på installationsstedet. 
Opdag mulighederne inden for fleksibel og nem fjernkonfigurering af varmemålere til mindre besvær for både forsyningsværket og forbrugeren.


Type