Sprinklerdyse

Sprinklerdyser kan hænge eller stå. Sprinklerdysen er udført således, at området både oven og neden for sprinkleren overbruses. Sprinklerdyse anvendes ofte til montering i fyrrum og andre udsatte steder. Glasset i sprinklerdysen springer ved 68 grader og slukker herefter en evt. ildbrand. Sprinklerne skal fordeles efter brandrisiko. I tilfælde af brand vil kun sprinkleren i brandens umiddelbare nærhed blive aktiveret.


Type