Rottestop

Rottestop monteres i kloakrør eller i samlebrønde. Rottesikringens dobbelte klapsystem hindrer rotten i, at komme ind i hus installationen fra det offentlige kloaknet, idet den bagerste klap låser for gennemgang, når den forreste klap løftes. Rotter der allerede er i systemet vil således kunne komme ud, men ikke retur.


Type