Universal pex rør-i-rør

Universal pex rør og er velegnet til anvendelse i både brugsvands- og varmeinstallationer. Pex røret er forsynet med iltbarriere, så det er egnet til anvendelse i varmeinstallationer. Hvis der anvendes et rør uden iltbarriere, kan ilt trænge rørvæggen. Hvis indholdet af ilt i vandet bliver for stort, kan det medvirke til at pladejernskedler, radiatorer og lignende korrodere, og forkorter anlæggets levetid


Type