Sikkerhedsventiler Overtryksventil

Sikkerhedsventilen bortleder overskydende luft-, vand- eller dampmængder fra beholdere eller ledningssystemer. Udløb fra sikkerhedsventilen skal føres til afløb med fri og synlig udmunding. Overtryksventil eller sikkerhedsventil tilsluttes til varmeanlæg, sikkerhedsventilen monteres i toppen på kedel eller veksler. Sikkerhedsventil til varmt brugsvand skal monteres på koldtvandsledningen til veksler eller varmtvandsbeholder.


Type