Dræn fittings

VVS-Eksperten.dk et godt udvalg af drænfittings. PVC drænfittings er et utroligt kraftigt, men samtidig fleksibelt produkt. Slagfast og har stor solbestandighed. Tilslut drænrøret til kloakafløb, en regnvandsfaskine eller en kloakbrønd. VVS-Eksperten.dk har forskellige drænfittings. Drænrør kan anvendes til afvanding af oversvømmede parcelhusgrunde eller marker, våde husfundamenter, parkeringspladser m.m.


Type