Handelsbetingelser 

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side specificeret i dennes ordre er således ikke bindende for VVS-EKSPERTEN A/S med mindre, skriftlig accept fra vores side foreligger.

Når du gør det selv: 
Når du udfører "gør-det-selv" opgaver, påtager du dig rollen som "Installatør". Det vil sige, at hvis der er fejl og mangler, er det "Installatøren", man skal kontakte for at udbedre disse. Er der fx en termostat eller en pumpe, der skal skiftes "på garanti", henvender "Installatøren" sig til sin leverandør, som sender "dele" eller nye komponenter. "Installatøren" monterer de nye komponenter og returnerer de defekte dele til leverandøren. Denne serviceopgave honoreres ikke af leverandøren, men udføres "pr. kulance" af "Installatøren". Eventuelle følgeomkostninger og følgeskader dækkes ikke af garanti og reklamationsret.

"Installatøren" = Dig selv
"leverandøren" = VVS Eksperten A/S


Afhentning af varer
Når du har bestilt en vare, bedes du hente den senest 14 dage fra den dato, hvor varen er kommet til din lokale afdeling. Derefter bliver varen sendt retur til hovedlageret.


Modtagelse af vare
Du har som køber pligt til straks at sikre dig, at leverancen er uden mangler ved modtagelsen. Reklamationer over mangler eller mængde angivelse skal ske skriftligt inden 14 dage efter varenes modtagelse. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi inkl. moms. VVS-EKSPERTEN A/S er ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab.
Er du i tvivl om, du er hjemme, når varerne bliver leveret, kan du tilmelde dig Postdanmarks "Modtagerflex". Når du tilmelder dig denne ordning, er du sikker på at få varen, så det passer bedst for dig.


Levering
Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. VVS-EKSPERTEN A/S er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet inddirekte tab. Levering sker ab vor adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget skriftlig instruks, forbeholder VVS-EKSPERTEN A/S sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn. VVS-EKSPERTEN A/S er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vores kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko.

Ved bestilling uden for Danmark vil køber blive kontaktet af VVS-EKSPERTEN A/S for specifikationer vedrørende fragt og betaling. De på hjemmesiden angivne fragtpriser, gælder kun i Danmark excl. Færøerne, Grønland og ikke brofaste øer.
Vi opfordrer alle kunder til at tilmelde sig Postdanmarks "Modtagerflex" for at sikre den hurtigste levering.


Mangelfuld montering og/eller vedligeholdelse
Uanset ovenstående bortfalder VVS-EKSPERTEN A/S ansvar, hvis varen har været udsat for urigtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vores anvisninger. VVS-EKSPERTEN A/S hæfter ikke for mundtlig, teknisk service eller vejledning. Ved skriftlig, teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel tages forbehold for mangelfulde eller misvisende oplysninger i forespørgslen.


Defekt vare 
Er varen defekt ved modtagelsen, sendes den i ubeskadiget, original emballage efter aftale til:

VVS-Eksperten A/S
Mimersvej 2
8722 Hedensted

med tydelig angivelse af fejlen samt kopi af fakturaen. Vi sørger for, at varen bliver ombyttet, og at en ny bliver sendt til dig.


Fortrydelsesret
Når du laver et køb på internettet, har du ifølge loven 14 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder et køb, der er lavet på www.VVS-Eksperten.dk, bedes du returnere varen til ovenstående adresse i Hedensted.
Husk altid at oplyse dit registrerings- og kontonummer, hvis vi skal føre pengene tilbage til dig.

Fortryder du et køb, der er lavet i en af vores afdelinger tilbyder vi, at du kan fortryde et køb inden for 14 dage, hvis der er tale om en standardvare. Hvis der er tale om en bestillingsvare, der er købt i en af vores afdelinger, er købet bindende.


Garanti
På alle produkter ydes der garanti i henhold til købeloven, med mindre producenten giver yderligere garanti på produktet. Skulle varen mod forventning gå i stykker under garantiperioden, repareres denne vederlagsfrit hos os eller hos producenten, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side. Vær opmærksom på at garantien kun gælder selve varen.


Moms forhold
Ordrer i Danmark er altid med 25 % moms, som kan fratrækkes, hvis indkøbet er til en virksomhed med gyldig virksomhedsregistrering. Ved ordrer inden for EU, samt tredje lande, fratrækkes momsen, forudsat at kopi af momsregistreringsdokument fremsendes. Privatpersoner, der afhenter varer i vores afdelinger, skal altid betale moms. Privatpersoner fra EU eller tredje land, hvor vi sørger for levering til adressen i udlandet, sælges varen ex moms.


Ændringer i skatter, afgifter, mm.
Vi tager forbehold for ændringer i skatteregler, afgifter, toldregler og momsforhold.


Om at handle online
Vær altid opmærksom på, om varerne i kurven svarer til dine ønsker.
Når du indtaster dine kontaktdata i forbindelse med betaling, gemmer VVS-EKSPERTEN A/S dine data, til næste gang du handler.
Før du kan gennemføre en betaling, skal du bekræfte, at du har læst vores handelsbetingelser. Vi opfordrer alle kunder til at læse dem grundigt igennem, inden accept af betingelserne.


Kreditkort sikkerhed
Til denne shopløsning er der udviklet en PBS certificeret betalingsgateway (elektronisk kasseapparat), som sørger for godkendelse af kort, og SSL krypteret overførsel af beløb. Betalingsgatewayen opfylder de sidste nye krav til sikkerhed - også udover selve transaktionen, såsom Firewall, virusbeskyttelse. Sikkerheden omkring ordredata er i top via kraftig kryptering på såvel Internettet, betalingsgateway og virksomhedens pc-er. På intet tidspunkt er transaktionen dekrypteret hverken under transport på nettet eller på server/webhotel.


Cookies
Når du besøger hjemmesider på nettet, bliver der altid gemt cookies fra de sider, du besøger. Dette er også tilfældet, når du besøger vores hjemmeside. Klik her for at læse mere om cookies. Du kan slå cookies fra i din browser (Explorer eller Firefox).


Fejl på hjemmesiden
Vi tager forbehold for fejl på hjemmesiden.


Forbrugerklager
Oplever du fejl eller mangler ved dit produkt, skal du altid kontakte VVS-eksperten på tlf 75890303 eller på salg@vvs-eksperten.dk, så vi kan finde frem til en tilfredsstillende løsning.
Er det ikke muligt at finde frem til en løsning, er VVS-Eksperten, i henhold til Forbrugerklageloven pr. 1 oktober 2015, omfattet af følgende alternative tvistløsningsorgan:

Center for Klageløsning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att: Center for klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Forbrugerklager over VVS-Eksperten indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk

ODR
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@vvs-eksperten.dk.