Sokkelaffugter - Sokkelrende

Samme niveau fra ude til inde. Sokkelaffugter, voldgravsløsning eller sokkelrende er en rende, der løber langs en bygning. Funktionen er at holde soklen tør og sørge for, at den ikke bliver fugtig eller tager skade, når der etableres niveaufri adgang. Niveaufri adgang sikre at alle har den samme mulighed for at komme ind i bygningen.Anvendes ved vandbelastede sokler ved terrændæk. Terrænforhold og niveaufri adgang med sokkelaffugter fra Flexi riste.


Vejledninger & manualer

Datablad - Flexi Sokkelaffugter Download PDF
Type