Zone-, Shunt- og blandeventil

Blandeventiler, zoneventil og shuntventiler finder du ved VVS-Eksperten. En shuntventil er del af en shuntforbindelse i et varmeanlæg, som muliggør, at en del af det afkølede returvand fra radiatorerne kan ledes uden om kedlen og opblandes med det varme vand fra kedlen. Ved regulering af shuntventilen kan blandingsforholdet afpasses, således at der opnås den fremløbstemperatur, der er behov for.
Her finder du også ESBE Termostatisk blandeventil med høj flowkapacitet og god funktionalitet til universal anvendelse, for eksempel varmt brugsvand og mindre gulvvarmekredse. En zoneventil, er en ventil med påbygget motor og med 1 meter kabel og potentialfri skiftekontakt. I tilfælde af strømsvigt kan motorventilen indstilles manuelt. 3-vejs ventilen anvendes som on/off fordelerventil i vandbårne og/eller kølesystemer og ventilerne er egnede til at fordele vand fra AB til A eller B. 
Det anbefales ikke at benytte denne til sol- og fjernvarmeinstallationer.


Type