Stålforing ø150mm til skorstenen

Foring i rustfrit stål til skorsten sikrer effektivt mod løbesod, og dermed skorstensbrand. Løbesod eller kondens i skorstenen, kan være ødelæggende og ildelugtende. Det kan koste dyrt, hvis man ikke stopper det i tide. Der kan være andre årsager til en våd skorsten fx regnvand, dårligt/utæt murværk i skorstenspiben. Forebyg kondens i skorstenen, ved at nedsænke et rustfrit stålrør/foring i den gamle skorsten. Kondensen ledes hermed bort fra skorstenen. Rådfør dig med skorstensfejeren, inden du går i gang.


Type