Solid Vent keramisk skorsten

Isokern Solid Vent ø160mm og ø200mm

Elementskorsten med keramiske inderrør og integreret luftkanal

Solid Vent er den perfekte løsning hvis et ildsted med lav røggastemperatur, skal fungere i et tæt hus. Skorstenen har integreret luftkanal, så forbrændingsluften føres ind fra toppen af skorstenen og ned til ildstedet, uden yderligere rørføringer, kanaler i gulvet osv.

Det hårdbrændte keramiske materiale, som udgør inderrørene, er modstandsdygtigt over for syreholdig kondens. Derfor tåler Solid Vent at blive brugt til fyring med både korn og flis.

Ydermodulerne er fremstillet af pimpsten, og sammen med stenuldsisoleringen omkring rørene, afgiver skorstenen ingen spildvarme til sine omgivelser.

Solid Vent opbygges af ydermoduler og keramikrør, som er meget enkle at samle. 

Anvendelse:

 • Ildsteder og fyringsanlæg med røggastemperatur under 150°C
 • Kan armeres som fritstående op til 6,75 meter
 • Gør det muligt at placere et ildsted i et tæt hus
 • Pladsbesparende
 • Meget enkel at bygge
 • Luftkanalen er integreret i skorstenen
 • 0-afstand til brændbart materiale ved røggas temperatur på max. 400°C
 • Skal kun overfladebehandles på den fritstående del af skorstenen

Brændselstyper:

 • Korn
 • Flis
 • Koks
 • Træ
 • Træpiller
 • Kul
 • Olie

Egenskaber/Fordele

 • Kan håndtere kondens, der fremkommer ved lav røggastemperatur
 • Upåvirket af lav røggastemperatur
 • 0-afstand til brændbart
 • Kan anvendes til alle brændselstyper (undtagen gas)
 • Det pimpstensbaserede materiale ændrer ikke struktur eller egenskab ved påvirkning af høje temperaturer
 • Meget tætte og glatte keramiske inderrør

Rabat
Type
Producent
Model
Pris
Dimension
Højde
Længde