Dobbeltmodul Skorsten

Dobbeltmodul skorsten Ø130, Ø160, Ø180 og Ø200 mm

Den klassiske elementskorsten

Hvis du benytter brændsel, der producere høje temperaturer, er dobbeltmodul skorstenen et godt valg. Det er en fleksibel løsning, der kan bruges til mange forskellige typer brændsel. Separate indermoduler og ydermoduler med luftmellemrum gør, at skorstenen kan håndtere høje temperaturer på overfladen.

Dobbeltmodul skorstenen skal anvendes, hvis skorstenen skal placeres som fritstående, på en galv, hvis frihøjden over taget overstiger 2 meter, eller hvis skorstenen skal forsynes med trin.

Skorstenen kan både pudses og skalmures, og ved skalmuring omkring piben over taget, fås der også en konsol til formålet. Endvidere kan der tilkøbes trin og tag til skorstenen.

Ved denne skorstenstype limes yder- og indermoduler sammen separat for øget styrke og isoleringsevne, og hvis ikke temperaturen i skorstenen overstiger 450°C er skorstenen er CE-mærket med 0-afstand til brændbart materiale.

Derudover er den nemmere at passe ind i huset end andre typer skorstene da den kan bygges tæt op ad brændbare materialer, eller bygges fritstående, udenfor huset.

Anvendelse:

 • Brændeovne, fastbrændselskedler, halmfyr
 • Røggastemperatur over 150°C
 • Lysningsmål Ø130 mm, Ø160 mm, Ø180 mm eller Ø200 mm
 • Kan armeres som fritstående op til 11 meter
 • Kan monteres med trin

Brændselstyper:

 • Træ
 • Træpiller
 • Kul
 • Olie

Egenskaber/Fordele:

 • Enkel at bygge 
 • 0-afstand til brændbart ved røggas temperatur på max 450°C
 • Skal kun overfladebehandles i fri luft
 • Kan monteres med trin
 • Meget stor produktionspræcision med helt lige overflader på elementerne – alle med not og fer
 • Det pimpstensbaserede materiale ændrer ikke struktur eller egenskab ved påvirkning af høje temperaturer