Træpillefyr

Hvad er et træpillefyr
Et træpillefyr, kan på samme vis levere opvarmningen af et hus og det varme brugsvand, som et olie- eller gasfyr. Det gøres via træpiller som består af komprimerede træspåner og savsmuld. Der findes også træpilleovne og kombifyr, træpilleovnen minder om en almindelig brændeovn, hvor der blot fyres med træpiller og kombifyret, også kaldet et stokerfyr hvor der kan fyres med træpiller og brænde.

CO2-neutral varme
Med et træpillefyr får du en billig CO2-neutral varmekilde. Afbrændingen af træpillerne bidrager ikke til den globale opvarmning idet træet i hele sin levetid har optaget en lige så stor andel CO2 fra den omgivende luft, som der frigives ved forbrændingen af træpillerne. Et træpillefyr er altså både god for miljøet og din økonomi.

Hvad er virkningsgraden på et træpillefyr
Virkningsgraden beskriver hvor stor en procentdel træpillefyret udnytter de træpiller der afbrændes. En tommelfingerregel siger: hvis der ud af et kg træpiller kan dannes ca 5 kWh varme, har træpillefyret en virkningsgrad på 100 %. Virkningsgraden pr. år ligger gennemsnit på 80-90% for et træpillefyr. Så det vil sige at et kg træpiller giver dermed omegen af 4 -4,5 kWh hvis man ser på den gennemsnitlige virkningsgrad hen over et år.

Før jeg køber mit træpillefyr
der er nogle ting man skal gøre op med sig selv inden man går ud og investere i træpille fyr ja der er en besparelse at hente men det kræver også at man er villig til at vedligeholde sit træpillefyr for man sikre den bedste effekt skal man både rengøre sit fyr samt sørge for opfyldningen af træpiller. Man kan dog omgå nogle af disse ting ved at investere i automatiske efterfyldningssystemer til sit træpillefyr. Andre ting som også er vigtige er sådan noget som strømforbrug, støj og skorstenen godkendt til træpillefyr og om fyrrummet overholder reglerne for brandsikkerhed det finder man ud af ved at konsultere med sin skorstensfejer.

Hvilke lovkrav er der for et træpillefyr
Der er nogle lov vedrørende installation samt træpillefyret der skal overholdes de skal være afprøvet og godkendt før de må installeres i huset. Der stilles også høje krav til virkningsgraden, partikel emmisionen samt brandmæssige forhold vedr. installationen det er er derfor vigtig at kontrollere disse forhold når man skal installere sit træpillefyr.