Virkningsgrad på varmepumper

Hvor effektiv er en varmepumpe? Læs mere om det her

Effektiviteten af din varmepumpe kan direkte relateres til hvor meget strøm der er nødvendig for at producere den varme der skal til for at opvarme i din bolig. Effektiviteten af en varmepumpe kan beskrives med tre betegnelser: SCOP, COP og SEER. Disse betegnelser er dog ikke det samme og beskriver effektiviteten på hver deres måde.

Virkningsgraden eller effektiviteten af en varmepumpe er forholdet mellem den mængde strøm der tilføres til varmeproduktionen i forhold til den mængde varme der bliver produceret, og sendt ud i luften eller til dit varmeanlæg alt efter om du har en luft til luft- eller luft til vand-/jordvarmepumpe. Kort fortalt handler det om at jo større virkningsgrad en varmepumpe har, jo mindre vil din elregning blive, sår hvis du ønsker at investere i en varmepumpe skal du ikke kun kigge på prisen på varmepumpen men også på virkningsgraden.

Det er dog vigtigt at nævne, at de tre betegnelser nævnt tidligere ikke dækker for de samme beregninger so de kan ikke direkte sammenlignes hvis producenterne ikke angiver de samme resultater fra deres tests.

En forklaring af de tre betegnelser:

  • COP, Coefficient of Performance (Faktoren for virkningsgrad)

Forholdet mellem energien der tilføres varmepumpen og den varme der produceres. COP-værdien fortæller hvor meget varme du kan forvente at få ud af pumpe i forhold til den mængde strøm varmepumpen bruger på at producere varmen.

En COP-værdi på 3 angiver så at du får 3kW varme for hver 1kW strøm du tilføre varmepumpen.

Det er dog vigtigt at bemærke at COP-værdien beregnes fra forskellige faktorer efter producent, da der f.eks. ved en luft til vand varmepumpe er stor forskel på om udetemperaturen er +2°C eller -7°C. Varmepumpen vil derfor ofte være angivet med COP-værdier ved flere temperatursæt og vil have den højeste COP-værdi ved den højeste udetemperatur.

COP-værdien tager ikke højde for de udsving der er i temperaturen henover en sæson men angiver en virkningsgrad ud fra nogle temperature som producenten selv kan vælge, så det er muligt at få en varmepumpe til at fremstå med bedst mulige resultater. Jo lavere temperaturen bliver, så vil COP-værdien altid følge med og blive dårligere.

Så hvis du sammenligner COP-værdier på varmepumper skal du være opmærksom på at de forudsatte temperaturer er de samme, ellers kan de ikke sammenlignes.

  • SCOP, Seasonal Coefficient of Performance(Sæsonbestemt faktor for virkningsgrad)

SCOP-værdien er en mere nøjagtig beskrivelse af varmepumpens virkningsgrad. SCOP-værdien tager højde for variationer i temperaturen henover året, med et mere nøjagtigt resultat af varmepumpens ydelse. Hvis en varmepumpe er mærket med en SCOP-værdi på 4, vil det sige at den i gennemsnit vil give 4 gange så meget energi som den bruger.

  • SEER, Seasonal Energy Efficiency Ratio (Sæsonbestemte energi effektivitets forhold)

SEER er således et udtryk for en virkningsgrad henover en sæson ligesom SCOP, og udtrykkes som et forhold mellem den varmemængde der bliver produceret og den strømmængde der er tilført for at producere den. SEER værdien er beregnet ud fra fastsatte sæsonmæssige forhold så derfor kan den anvendes til sammenligning af varmepumper da beregningerne er laver under identiske forhold og producenten kan ikke pynte på resultaterne.

  • Energimærkning af varmepumper (EcoDesign)

Udover virkningsgraden skal varmepumper også mærkes med energimærker, som vi kender det fra f.eks. køleskabe. Ligesom på andre produkter der energimærkes vurderes varmepumper på en skala, som her er inddelt på en skala fra G til A+++, hvor G(rød) er dårligst og A+++(grøn) er bedst. Energimærket kan også hjælpe forbrugeren med at vælge hvilken varmepumpe der passer bedst til netop han eller hendes varmebehov.

Energimærket giver også et skøn over kapacitet og støjniveau

Se mere om VVS-Ekspertens varmepumper nedenfor, elle læs mere