Varmtvandsbeholdere

Hvor høj skal temperaturen i varmtvandsbeholderen være?

Mange tror fejlagtigt, at der skal være en så høj en temperatur som muligt i varmtvandsbeholderen for at nedsætte risikoen for bakterier som fx legionella, og derfor har de skruet for højt op.

Men ud over, at en høj temperatur giver et større varmetab – da der er større forskel på varmen i vandet og omgivelserne – giver det både mere aflejring af kalk i rørene og forøget risiko for bakterievækst. En høj vandtemperatur på over 55 grader kan nemlig skabe ’biofilm’, noget slimet stads, der aflejrer sig i rørene og giver grobund for bl.a. legionella.

En temperatur på 55 grader i varmtvandsbeholderen og 50 grader ude ved vandhanen er nok til at holde legionella og andre bakterier nede og er stadig varmt nok som opvaskevand.

Hvis du har fjernvarme, giver en lavere temperatur i det varme brugsvand endvidere en lavere returtemperarur på det vand (som er blevet brugt til opvarmning af radiatorer og som varmt brugsvand), du leverer tilbage til fjernvarmeværket. Dermed formindsker du risikoen for det strafgebyr, som forbrugere af fjernvarme kan få, hvis de har en for dårlig afkøling af returvandet.

Hvor meget kan du spare på at sænke vandtemperaturen i din varmtvandsbeholder?

Ved at sænke temperaturen i en varmtvandsbeholder på 100-110 liter – normalstørrelsen i et parcelhus – fra 60 til 55 grader, kan du spare omkring 250 kr. om året.

Hvis du har olie/gas-fyr kan du spare et lidt større beløb, da opvarmning herfra ofte er dyrere end fra fjernvarme.

Mål vandhane-temperaturen med et stegetermometer

Når du har skruet ned for temperaturen i varmtvandsbeholderen, kan du tjekke, at temperaturen i vandhanen er den rette således:
Vent 3-5 timer og mål temperaturen på det vand, der kommer ud af den varme hane i køkkenet.
Lad det varme vand løbe ned i en kop og mål herefter temperaturen med et stegetermometer. Et stegetermometer måler som regel vandtemperaturen mere nøjagtigt end temperaturmåleren på selve anlægget.
Hvis temperaturen er lavere end 50 grader, har du skruet for meget ned for varmen. Skru lidt op igen og gentag ovenstående.

Store energibesparelser i etageboliger

Hvis du bor i en i en etageejendom, har du også mulighed for at spare penge på varmeregningen ved både at sænke temperaturen i varmtvandsbeholderen og isolere rørene med det varme brugsvand. Men her er det typisk en vicevært, en ejerboligbestyrelse eller en andelsbestyrelse, der har ansvaret for at udføre sådanne tiltag.

der kan spares mange penge på det varme vand i mindst halvdelen af landets boliger, hvis man gør disse ting:

  • Sænk temperaturen i varmtvandsbeholderen til 55 grader.
  • Isolér vandrørene


Hvis du vil finde ud af, hvor meget du konkret sparer på at sænke temperaturen i din varmtvandsbeholder, kan du lave en før/efter-aflæsning af dit anlæg, mens der er sommerlukket for varmen til radiatorerne. For når du har lukket for varmen, bruger du kun energi til at opvarme det varme vand.

Fjernvarmeanlæg: Har du fjernaflæsning med adgang til forbrug online, kan du følge og tjekke forbruget her før og efter dine energitiltag. Har du ikke har fjernaflæsning, kan du aflæse din måler en uge, hvor du ikke har sænket temperaturen og sammenligne den med en uge, hvor du har sænket temperaturen – det skal være 2 normale uger, hvor du ikke har ekstraordinært mange badende gæster eller andet, der påvirker vandforbruget i unormal retning. Måleren viser dit forbrug i kilowatt eller megawatt – gang det mindre forbrug med prisen pr. kilowatt/megawatt gange 52 uger.
Naturgasanlæg: Aflæs forbruget af gas i kubikmeter på din måler over en normal uge før og efter dine energitiltag og gang med kubikmeterprisen for gas. Oliefyr: Her kan du desværre ikke rigtig aflæse noget!