Rumtermostater til gulvvarme

Rumtermostater til gulvvarme er en kontrolføler, der registrerer den givne temperatur i de forskellige rum, der er opvarmet med gulvvarme. Hvis den ønskede temperatur ikke er nået, sender rumtermostaten et signal til hovedmodullet, der sender signalet videre til telestaterne, der vil åbne for varmen ud det aktuelle rum.

Rumtermostater kan både fås i modeller, der måler temperaturen i rummet og modeller der både måler rummets temperatur og gulvoverfladens temperatur med en infrarød stråle.

Læs mere
Flere filtre Skjul filtre
38 produkter