Energitilskud spar penge ansøg her
Energitilskud sådan gør du skån miljøet

Få energitilskud til vedvarende energi

Der er mulighed for at få betalt en del af udgiften ved energirenovering. Energiselskaberne opkøber nemlig energibesparelser, og derfor kan du få et kontant tilskud da vi samarbejder med EWII Energi. Viste du, at hvis du eksempelvis isolerer din bolig eller udskifter en varmekilde så kan du få et energitilkud. Du kan ansøge om energitilkud nu eller læse mere omkring tilskud til dine kommende energirenovering forneden.

 

*ikke standard værdi - Dette vælges hvis adressens opvarmede areal er over 200 m2 og har et stort varmeforbrug over 35.000 kWh/år eller der ikke findes en standardværdi der dækker besparelsen.

I Danmark står vi sammen og vi står op for hinanden. Vi vil gerne være med til at påvirke verdens miljøpolitik, så vi kan reducere CO2 udledningen. På trods af vi er et lille land, så har vi allerede haft stor indflydelse på EU's miljøpolitik.

Danmark har et mål om at vi i 2050 har al energiforsyning omstillet til vedvarende energi. Allerede i 2020 har vi et delmål om, at bl.a. CO2 udslippet i 2020 er 34% mindre end det var i 1990 og at energiforbruget er faldet med 12% i forhold til 2006. For at nå de mål kræver det, at vi alle gør en indsats for at reducere CO2 udslippet.

Du kan være med til at nå målene ved at lave en energirenovering enten som privat forbruger ved at renovere din bolig eller ved at lave en energioptimering i virksomheden.Dvs. Sommerhusejere, private boligejere, ejer- og andelsboligforeninger, virksomheder, landbrug og den offentlige sektor har alle mulighed for at søge om energitilskud i forbindelse med en energirenovering, som vil blive belønnet med et energitilskud, hvis energirenoveringen godkendes som et energibesparende projekt.

Gør både dig selv og miljøet en tjeneste – skift til vedvarende energi!

Hvis du fortager en energirenovering, vil du have mulighed for at ansøge om energitilskud. Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af, hvad det er du konverterer fra og til. Se her hvilke energirenoveringer, du kan søge tilskud til hos VVS-Eksperten

Varmesystem:

El & Lys:

Isolering:

Vinduer & døre:


Energitilskud og håndværkerfradrag 

Der er mulighed for at søge både energitilskud og håndværkerfradrag samtidig. Du kan få håndværkerfradraget for op til 18.000 kr. pr. person over 18 i husstanden, som betaler til projektet. Det er kun arbejdslønnen, som man kan få fradrag for. Læs mere på SKAT.

Individuelt tilskud
Vejledning til at søge energi-tilskud: Det er vigtigt, at du ikke bestiller eller påbegynder arbejdet af energirenoveringen, før der er indgået en aftale med energiselskabet. Påbegyndes arbejdet og er materialerne bestilt, så frafalder retten til tilskuddet!

  1. Først ansøger du om energitilskud
  2. Afvent godkendelse på mail her vil du kunne forvente at have fået et svar indenfor 1-3 arbejdsdage
  3. Når du er forhåndsgodkendt, så kan du indkøbe de materialer, som du vil bruge i forbindelse med din energirenovering og påbegynde arbejdet
  4. Afslutningsvis skal du indsende kvitteringer på materialer og evt. arbejdsløn, det gør du ved at logge ind i systemet
  5. Du vil få indbetalt tilskuddet på den bankkonto, som du har oplyst. Her vil du kunne forvente, at der går 30 dage fra den endelige godkendelse. Energitilskuddet er skattefrit

Eksempel på, hvor det er muligt at få individuelt energitilskud på 2.657,25 kr.

Forudsætning: 
Før: Et olieopvarmet hus med en oliekedel fra 1977 eller ældre.
Efter: Skifter til et automatisk fyret træpillefyr (kedelklasse 5).

Begrænsninger i anvendelse: 
Det skal anvendes på et én-familiehus (parcelhus, stuehus, dobbekthus, række-kæde hus) og på tofamiliehus med et areal på mellem 80 m2 og 200 m2, her opgøres arealet for hver individuel varmeforsyning. Denne standardværdi kan også bruges på én- og tofamiliehuse. Dog foudsætter det, at bygningens areal er over 200 m2. Det kan ikke anvendes på andre bygningskategorier.

Så ikke nok med, at du kommer til at spare penge på din energioptimering, du får også dækket nogle af omkostningerne ved at skifte til en mere miljøvenlig løsning – det kalder vi en ren win-win situation, både for dig, miljøet og Danmark.