Samlemuffe

Samlemuffe 2,5mm enkelt
1,56 DKK
Varenr.: 81221000008
Samlemuffe 10mm dobbelt
3,50 DKK
Varenr.: 81221000040
Samlemuffe 2,5mm - 100stk
75,00 DKK
Varenr.: 81221000108
Samlemuffe 10mm  - 100stk
275,00 DKK
Varenr.: 81221000140
Klemrække 2,5mm ? 12pol
10,75 DKK
Varenr.: 89221154260
Kronemuffe 2,5mm
2,50 DKK
Varenr.: 89221164056